Y´s Men´s Club

Nørre-Rangstrup Ys Men´s klubben blev chartret den 27. okt. 1973, og holder normalt møderne hver anden tirsdag på De Unges Hjem, Toftlund.

Møderne er opdelt så klubbens aktiviteter tilgodeses. Der kan være aktuelle samfundsmæssige, kulturelle eller praktiske emner til debat internt i klubben eller belyst af inviterede foredragsholdere.

Klubben tager også på udflugter og virksomhedsbesøg. Der lægges vægt på, at familien er med i et passende antal arrangementer og aktiviteter.

Klubbens forskellige udvalg holder som regel deres udvalgsmøder på skift i hjemmene, hvorved et godt og nært kammerat- og venskab opstår og udbygges.

Klubben driver Y´s Men´s Genbrug Østergade 56. Toftlund.
Klubber har også Flag udlejning
Overskud fra butikken uddeles til ulands projekter og det lokale kristne børne og ungdomsarbejde.

Klubbens formål er bl.a.:
at være støtteklub for det arbejde, som gøres i og ud fra KFUM og KFUK og andet kristent børne- og ungdomsarbejde, samt støtte humanitære projekter i u- og østlande, ydre missionsarbejde m.v